DEZENFEKTAN

DEZENFEX 5LT DEZENFEKTAN.
AKTİ BAKTERİYEL DEZENFEKTAN.

 

Dezenfex, TC Sağlık Bakanlığı onaylı, insan ve doğa dostu, güçlü ve etkili bir dezenfektandır. Bakterileri %99.9 oranında yok eder. Bezle, püskürtmeyle ve sisleme yöntemiyle rahatça uygulanabilir. Yüksek oksidasyon kapasitesi sayesinde klor bazlı diğer dezenfektanlara kıyasla daha etkin temizlik sağlar. Sağlığa ve çevreye zararlı klor kalıntısı bırakmaz. Bakteri, mantar ve sporlara karşı hızlı ve kanıtlanmış dezenfeksiyon sağlar. Çok ekonomiktir. Biyosidal Ruhsatlıdır. Hava, zemin ve yüzey dezenfeksiyonu da dahil olmak üzere hijyen ihtiyacı duyulan her yerde kullanılabilir. 

 

Virüsler, Mantarlar, Algler, Mikroplar ve Patojenlerin yok edilmesinde çok etkili ve uzun süreli etkisi olan bir dezenfektandır.

 

Dünyada birçok ülkede ve Türkiye'de patentli olan DEZENFEX, sadece tehlikeli lejyonerlere karşı etkili olmasıyla değil, beraberinde kullanımı ile ilgili benzersiz avantaj sağlar.

 

AVANTAJLARI

·         Son derece etkin malzeme içerir.

·         Geniş pH aralığında etkilidir.

·         Kullanımı ve Lojistiği kolaydır.

·         DEZENFEX, formu gereği stabilizasyonu basittir.

·         Güçlü paketleme özelliği sayesinde deforme olması çok zordur.

·         Sterilizasyonu diğer dezenfektanlardan çok daha güçlüdür.

·         Dünya standartların da belirlenen ppm oranından daha güçlüdür.

 

Kullanımı: Dezenfex kullanıldığı zemin, yüzey ve ortamda etkili, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon sağlar.

 

·         Dezenfex' i ellerinize dökerek veya sıkarak kullanabilirsiniz.

·         Dezenfex' i dilerseniz yüzey temizlemek için de kullanabilirsiniz. İstediğiniz yüzeye sprey yardımı ile sıkarak uygulayabilirsiniz.

·         Uygun bir ULV atomizer makinası yardımı ile uygulayabilirsiniz.

 

Not: Dezenfex' in etki süresi (kontak süresi) 30 saniyedir. Tam dezenfeksiyon için uygulama şekli farketmeksizin uygulamanın ardından en az 30 saniye bekleyiniz.

 

ÖNEMLİ

·           Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

·           Buhar veya zerrelerini solumayınız.

·           Göz ile temas ettirmeyiniz.

·           Yutmayınız.


YENİ NESİL DEZENFEKTAN

1.    Rakiplerinden 5 Kat Daha Ucuz 10 Kat Daha Etkili

2.    Dünya Sağlık örgütleri & T.C Sağlık Bakanlığı Onay verilmektedir.

3.    Ortam, Yer, Yüzey Dezenfektanı ve El Dezenfektanı olarak Çok Etkilidir.

DEZENFEX NEDİR?

DEZENFEX kimyasal bir bileşiktir ve oksitleyici özelliktedir. Bir klor, iki oksijen atomu içerir. En önemli özelliği oldukça kararsız bir yapıda olmasıdır. Bu özellik klor dioksitin patojenleri öldürmedeki başarısının sırrıdır. Oksitleyici ajanlar, elektron kaynaklarından kolayca elektron alabilen kimyasal bileşiklerdir. Tüm patojenler, klor dioksite elektron verme eğiliminde oldukları için bu özellik oldukça önemlidir. Bununla birlikte, sağlıklı dokular ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar klor dioksitten etkilenmezler.

Çok amaçlı dezenfeksiyon sağlar.

·          Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit,Sodyum Hipoklorit gibi dezenfektanlara kıyasla belirli bir ph'larda daha fazla oksidasyon sağlar.

·          Geniş ph aralığında yüksek dezenfeksiyon sağlar.

·          Boru hatlarında ve membranlarda oluşan biyofilm tabakasını yok eder ve uzun süre etkin olarak çalışır.

·          Yosunlaşma, fenoller ve bunlardan meydana gelen yan ürünlerin yarattığı koku ve tat değişikliğini önler.

·          Kanserojen nitelikli kalıntı oluşumu yoktur. (Trihalometan, Klorfenol, AOX, Kloramin..)

·          Güçlü bir bakteriyosit, yosun önleyici, virüs öldürücüdür.

·          Düşük miktarlarda yüksek dezenfeksiyon etkisine sahiptir.

·          Mükemmel bir bakterisit (E.coli), spor öldürücü, virüs öldürücü, yosun öldürücü.

·          Diğer dezenfektanlara (Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit,Sodyum Hipoklorit) kıyasla berlirli ph larda 2,5 kat daha fazla oksidasyon gücü ayrıca daha az işçilik gerektirir.

·          Klorla kıyaslandığında daha güçlü ve hızlı dezenfektan etkisi.

·          Parasetik asit ve klor ürünleri ile kıyaslandığında daha düşük dezenfektan maliyetleri.

ve klor ürünleri ile kıyaslandığında daha düşük dezenfektan maliyetleri.


NERELERDE KULLANILIR?

ORTAM YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI

Kurumsal alanlarda (Okul, Devlet Kurumları, Banka, Ulaşım Araçları vb. ) her zeminde ve ortamda kullanılabilen DEZENFEX kullanıldığı alanı tam anlamı ile steril hale getirir. Gücü ve formu sayesinde bu katagoride en güçlü dezenfektandır. Yapılan çalışmalar ve analizler doğrultusunda bulunduğu ortamı dezenfekte ettiği ve steril hale getirdiği Özel ve Devlet Laboratuvarları tarafından kanıtlanmıştır.

İçme Suyu Dezenfektanı Olarak

İçilebilir su arıtımında dezenfeksiyon amaçlı Klor Dioksit uzun yıllardır şehir şebeke sularında kullanılmakta ve dezenfeksiyon sonucu oluşabilecek sağlığa zararlı yan ürün (trihalometan ve halojenli asetik asitler) oluşumunu engellemektedir; su içinde kimyasal ve kanserojen yan ürün oluşturmamakla birlikte su içinde bulunan yosunları, mikropları ve bakterileri öldürerek sudan bulaşacak hastalıkları engellemektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA) tarafından yapılan çalışmalar da Klor Dioksitle içme suların dezenfeksiyonunu destekler. 0.8 ppm’lik Klor Dioksit ile içme suyunun dezenfeksiyonu sağlanır ve içilebilir su için optimum değere ulaşılır.

Atık Su Sistemleri

Klordioksit birçok alanda etkili olduğu kadar, atıksu arıtımında da etkili bir dezenfektandır. Yapılan Çalışmalar göstermiştir ki, klordioksit klor gibi su içinde hidrolize olmadığından mikroorganizmalara karşı aktivitesi sabittir. Atıksudaki koliform popülasyonlarını yok eder. Sularda koku ve renk oluşturucu bileşikler genellikle inorganik tuzlar (demir-mangan türevleri), sülfür bileşikleri, yosun ve alglerden gelen organik türler ve kirletici kaynaklardan gelen organik bileşiklerin kontaminasyonundan kaynaklanır. Demir ve mangan bileşiklerini de okside edici özelliği olduğundan dolayı oksidasyon ajanı olarak kullanılır, koku ve renk giderme yanında istenmeyen organik bileşiklerin giderilmesinde etkilidir.

Tarım Sektöründe

Armut, elma ve ayva ağaçlarının ortak problemi ateş yanığıdır. Bu sorun yüzünden yüzlerce ağaç telef olur ve kesilir hale gelir. Bunun yanında küllenme, kara kale, memeli pası gibi hastalıklarda ağaçların ölmesine neden olur. Klor Dioksit ile ağaçlara yapılan müdahalelerde bakteriler, ve hastalıklar yok olur. 100-115 ppm konsantrasyonundaki Klor Dioksit ile 20-25 günde bir yapılan dezenfeksiyon ağaçların verimini arttırır, bakteri ve hastalıkların yok olmasını sağlar. Hastalıktan dolayı kesilme durumunda olan ağaçların bile tekrar canlanmasına yardımcı olur.

Gıda Paketlemesinde

Meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin az olmasının en önemli nedeni bakteri varlığıdır. Gıda paketlemesinde Klor Dioksit ile dezenfeksiyon yapılmaktadır. Çeşitli meyve ve sebzelerin 40-120 arasında değişen konsantrasyonlardaki Klor Dioksit çözeltisi ile yıkanmasıyla bakteri varlığı yok olmakta ve bununla birlikte raf ömürleri ortalama 5 günden 14 güne çıkmaktadır.

Kümes Hayvanların Yetiştirilmesinde

Hayvan barınaklarının, nakil vasıtalarının, kullanılan ekipmanların ve diğer malzemelerin dezenfeksiyonunda Sağımhanelerin ve sağım makinelerinin dezenfeksiyonunda, hayvancılık sektöründe kullanılan sularının ve yüzey dezenfeksiyonunda, boru hatlarındaki yosunların giderilmesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan barınaklarına ait genel alanlarda koku giderme, hayvan içme suyunda, banyo suyunda ve proses suyunda dezenfeksiyon ve oluşan biyofilmin ortadan kaldırılması, dışkı ve pis su birikintileri, salgın hastalık alanları, yatak malzemesi, personel kıyafetleri, gözlük, eldiven, alet ve ekipman, dolum makineleri ve kafaları, konveyörler ile diğer ekipmanlar, ulaşım ve taşıma araçları, tesis içi ve soğuk hava depoları, ahır veya tesis girişi personel ayak, ayakkabı ve çizme dezenfeksiyonu için kullanılır.